ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Sunmuş olduğu mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri kapsamında ENTES A.Ş.'de;
Yürürlükteki çevre mevzuatları ve yasal yükümlülükler yerine getirilmektedir.
İmkanlar dahilinde, atıkların kaynağında en aza indirilmesi, yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi ve değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.
Çalışanlarının çevre bilincinin geliştirilmesi için, periyodik olarak eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak uygun teknolojilerin kullanımı ve takibi yapılmaktadır.
Mal ve / veya hizmet alınan tedarikçilerin / taşeronların çevre konusunda bilinçlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.
Çevre performansının sürekli iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

entesEN

entesTR