KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

ENTES A.Ş. hizmet sunduğu sektörde, uhdesine aldığı her projenin başlangıcından müşteri teslimatına kadar geçen aşamalarda, taahhüt ettiği şekilde kaliteyi gözeterek çalışmayı ve projeyi en verimli biçimde tamamlayarak güvenilir imajını pekiştirmeyi hedeflemiştir. Müşterilerimizin memnuniyetini, yapı ve hizmetlerimizin kalitesinin belirleyeceği prensibi ile kalitemiz, sistem bütünlüğü içinde ele alınarak, kalite yönetim sistemi ile sağlanmaktadır.

ENTES A.Ş., kalite politikası çerçevesinde, varolan müşterileri ile ilişkilerini aktif tutmanın yanı sıra, yeni müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine çözüm sunmaya açık olan bir politika izlemektedir. Kaliteli girdi ve hizmet kullanmanın öneminin bilinci ile, tedarikçi ve taşeronlarımız da sistemimizin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. İşleyiş mekanizmaları bir sistem bütünlüğüne dayanan ENTES ’ in, en değerli kaynağı insandır.

ENTES A.Ş., kalite sistemini ilgili her birim ve ferdin katkıları ile oluşturur ve bu sistemi çalışanlarının ortak hedef ve stratejileri ile geliştirir. Çalışanlar, sürekli iyileşme ve gelişme yolundaki sistem bütününün vazgeçilmez unsurlarıdır. Çalışanlarımızın, kalite oluşturma sorumluluğuna etkin olarak katılımları verilen eğitimler ile sağlanmaktadır.

ENTES A.Ş., imza attığı projelerde, güven ve kaliteyi bir arada tutarak çalışmak, bu çalışmalarını eğitim ve dokümantasyon ile pekiştirerek müşterisinin memnuniyetini sağlamak ve başarı profilini her geçen gün daha iyiye taşımak amaçlarıyla hizmetlerini sürdürmektedir.

Politika hedeflerini gerçekleştirmek için, üst yönetimin sorumlulukları:

LİDERLİK

Doğrudan çalışanlar, tedarikçiler ve taşeronlar için, liderlik, iletişim ve eğitim yoluyla, bir kalite bilinci ve sorumluluğu kültürünü geliştirmek.

SEÇİM

Kalite, güvenlik ve çevre konusunda, firmamız gibi yüksek motivasyona sahip tedarikçilerin seçilmesi.

İMKAN SAĞLAMAK

Taahhütlerimizi yerine getirmek için, yönetim temsilcisi de dahil olmak üzere yeterli kaynakları sağlamak.

ENTEGRASYON

Kusursuz, istikrarlı ve etkili bir yönetim sistemi sağlamak için, Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim sistemlerini entegre etmek.

ARAŞTIRMAK

Performans düşüklüğü durumunda, kök nedenleri belirlemek ve tekrarını önlemek için tüm süreçleri araştırmak.

GÖZDEN GEÇİRMEK

Performansı izlemek için her seviyede düzenli gözden geçirmeler yapmak, iyileştirme planları hazırlamak ve hedefe ulaşma durumunu raporlamak.

SÜRDÜRMEK

ISO 9001:2008 gerekliliklerine uyan etkili bir Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak.

entesEN

entesTR